Ergotherapie De Baronie - Diagnostiek / trainen en begeleiden
Ergotherapie Baronie
 Zonder verwijzing 
Locatie
Alphen NB

Ergotherapie Baronie

Ergotherapie de Baronie weet dat mensen zo zelfstandig mogelijk willen zijn. Zelf keuzes maken en meedoen in de maatschappij staan voorop. Voor mensen met een fysieke, cognitieve of psychische beperking is dit niet altijd vanzelfsprekend.

Bedrijfsprofiel

Ergotherapie De Baronie - Diagnostiek / trainen en begeleiden

Uitgebreide omschrijving

Vertrouwde omgeving

Veel cliënten vinden het prettig om in een vertrouwde omgeving ergotherapie te krijgen. Ergotherapie op de plek waar men het probleem ervaart is tevens het meest efficiënt. Daarom komen we meestal bij mensen thuis. Ook verzorgen de ergotherapeuten regelmatig behandelingen op het werk. Soms kan het handig zijn dat de cliënt naar onze praktijkruimte komt.

Wat is de methodiek/aanpak van ondersteuning?

Diagnostiek

We zetten op een rij wat de mogelijkheden en beperkingen zijn die voortvloeien uit de beperking en/of handicap. Het gaat er daarbij om wat de cliënt zelf nog kan en in welke omstandigheden (woon- en/of werkruimte, sociale omgeving) hij handelt of gaat handelen. Ook het persoonlijk verhaal van de cliënt, over de betekenis van zijn aandoening in het dagelijks leven, speelt een belangrijke rol bij de diagnose. Vervolgens geeft de ergotherapeut aan of en op welke manier ergotherapie kan helpen bij het overwinnen van de geschetste obstakels die voortkomen uit de beperking en/of handicap.

Trainen en begeleiden van de cliënt

De ergotherapeut traint niet of slecht ontwikkelde vaardigheden, of vaardigheden die door ziekte of trauma zijn aangetast. Het training- en begeleidingsprogramma kan gericht zijn op diverse doelen: ontwikkeling, herstel, het voorkomen van een verergering van stoornissen en/of het verminderen van beperkingen.

Advies en instructie aan de cliënt en zijn omgeving

De ergotherapeut richt zich op het benutten van de aanwezige mogelijkheden van een cliënt. In eerste instantie gaat het om het (leren) leven met een blijvende stoornis en/of beperking. Verder krijgt de cliënt ergotherapeutisch advies en instructie op het gebied van hulpmiddelen, voorzieningen en (woning)aanpassingen. Wij helpen cliënten bij het indienen van aanvragen bij bijvoorbeeld de gemeente, zo nodig onderbouwd met een ergotherapeutisch verslag. De ergotherapeut geeft vaak ook advies en instructie aan de (professionele) verzorger, wat bevorderlijk is voor het functioneren van de cliënt.

Laatst bijgewerkt: 21-07-2022

 Zonder verwijzing 

Om dit product te gebruiken neem je rechtstreeks contact op met de aanbieder van het product, zonder tussenkomst van de gemeente.

Specificaties

Soort aanbod
Zonder verwijzing
Productcode
Vestigingen  Ergotherapie De Baronie Sligtmaan 2, 5131GC Alphen NB
Locatie ondersteuning Ondersteuning op locatie
Leefgebieden Lichamelijke gezondheid, Persoonlijke verzorging en huishouding en Wonen

Locaties

Deze dienst is beschikbaar op de volgende locatie:
Alphen NB 
 Hoofdvestiging
Ergotherapie De Baronie
Sligtmaan 2, 5131GC Alphen NB
Bereikbaar: werkdagen
 

Wat vind je van deze informatie?

  
Informatie is niet actueel
Anders, namelijk: