Bekijk 30 diensten

 • Gecombineerde leefstijlinterventie (GLI): COOL - Enjoyyours

  Gecombineerde leefstijlinterventie (GLI): COOL - Enjoyyours

   Zonder verwijzing 
  Een 2-jarig programma Het programma duurt twee jaar en is een periode waarin we kijken wat er nodig is om weer de regie te kunnen nemen over je gezondheid en welzijn. We denken na over eventuele veranderingen binnen jouw manier van leven die een groot positief effect kunnen hebben.  
  Enjoyyours
 • Muziekschool Plus

  Muziekschool Plus

   Zonder verwijzing 
  Voor reguliere muzieklessen en muzieklessen aan kinderen en volwassenen met een bijzondere eigenschap, zoals autisme of ADHD. Methode die gebruikt wordt stimuleert op muzikaal, verstandelijk, emotioneel, coördinatorisch en sociaal gebied. Organisatiebeschrijving Heb jij een passie voor muziek en/of zang? Volg dan je muzikale droom bij Muziekschool Plus! Eigenaresse Wilma van der Draaij laat iedereen schitteren op het podium! Ze geeft reguliere muzieklessen, maar ook muzieklessen aan kinderen en volwassenen met een bijzondere eigenschap, zoals autisme of ADHD. Haar lessen gaan namelijk verder dan alleen het leren bespelen van een instrument. Wilma heeft een eigen methode ontwikkeld, waarmee ze kinderen en volwassenen stimuleert op muzikaal, verstandelijk, emotioneel, coördinatorisch en sociaal gebied. Doelgroep Diverse onderzoeken tonen aan dat mensen met een vorm van autisme of andere ontwikkelings- of gedragsproblemen baat kunnen hebben bij muziek in hun behandeling. Muziek kan grote invloed hebben op de hersenen en hun ontwikkeling. De toepassing van muziek zou daarom het effect van een behandeling kunnen vergroten, aldus professor klinische neuropsychologie Erik Scherder van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Bron: Daarnaast is muziek maken leuk en ontspannend. Bovendien organiseert Wilma iedere twee jaar ‘Cantus Autismus’ (muzikant met autisme). Dit is inmiddels een bekend optreden in de omgeving van de gemeente Gilze Rijen waar veel van haar leerlingen aan deelnemen, begeleid door vele andere ervaren muzikanten.
  Muziekschool Plus
 • Voorlichting over dementie

  Voorlichting over dementie

   Zonder verwijzing 
  Leden van de kerngroep komen naar uw organisatie, club of instelling toe als u informatie wilt over (beginnende) dementie of een training ‘dementievriendelijk’ wilt volgen. Na afloop krijgt u een sticker met ‘dementievriendelijk’ om te laten zien dat u heeft deelgenomen aan deze activiteit. Voorlichting op scholen Kinderen krijgen ook te maken met dementie, soms heel verdrietig omdat één van hun opa’s of oma’s hieraan gaat lijden. Daarom gaan leden van de kerngroep naar groep 8 van de scholen om met de kinderen te praten over dementie. De St. Jozefschool in Rijen beet het spits af en heeft het predicaat ‘dementievriendelijke school’, te zien aan de sticker.
  Dementie Vriendelijke Gemeente DVG
 • Allerlei vormen van hulpverlening

  Allerlei vormen van hulpverlening

   Zonder verwijzing 
  Kom je er zelf even niet uit? Het Dorpsteam Gilze en Rijen staat voor je klaar. Wij helpen je graag met vragen over geldzaken, wonen, opvoeding, dagbesteding, vervoer, werk of onderwijs. In het Dorpsteam werken professionals van IMW regio Tilburg, MEE West-Brabant en ContourdeTwern. Samen zoeken we een oplossing. Onze ondersteuning is gratis. Bel ons gerust of loop even binnen. Kijk voor de inlooplocaties en voor de openingstijden op onze website.
  Dorpsteam Gilze en Rijen
 • Scriptiebegeleiding, coaching, studiekeuzeadvies, procesbegeleiding, plannen en organiseren

  Scriptiebegeleiding, coaching, studiekeuzeadvies, procesbegeleiding, plannen en organiseren

   Zonder verwijzing 
  Als het op school niet (meer) gaat zoals je dat zou willen. Walter Wildhagen geeft leerlingen, scholieren en studenten een steuntje in de rug dat zij soms nodig hebben. 
  Walter Wildhagen, studiebegeleiding
 • Speltherapie bij afwijkend gedrag zoals veel huilen, boosheid, angst, onzekerheid

  Speltherapie bij afwijkend gedrag zoals veel huilen, boosheid, angst, onzekerheid

   Zonder verwijzing 
  Omdat het voor kinderen moeilijk is om te praten over wat hen dwars zit, laten ze in hun gedrag merken dat het niet goed met hen gaat. Speltherapie kan dan worden ingezet om hier uit te komen.   Kind staat centraal Bij de Vlinder Speltherapie kan een kind spelend vertellen waar het mee worstelt. Niet het (gedrags)probleem,  maar het kind staat centraal. Tijdens de therapie kan het kind gevoelens gaan herkennen en ermee leren omgaan. Gebeurtenissen krijgen een plaats en het kind kan nieuwe ervaringen opdoen, nieuwe mogelijkheden gaan ontdekken, maar ook beperkingen accepteren. Hierdoor leert het kind zichzelf steeds beter kennen en krijgt het vertrouwen in zichzelf en zijn eigen kunnen.  
  De Vlinder Speltherapie
 • PRI®therapie, Psychosociale therapie, Vaktherapie Beeldend

  PRI®therapie, Psychosociale therapie, Vaktherapie Beeldend

   Zonder verwijzing 
  We zijn er voor volwassen en adolescenten met: angstklachten, paniekaanvallen, onzekerheid, depressieve gevoelens, stress- burnout klachten, slaapproblemen, eetproblemen, lichamelijk onverklaarbare klachten (SOLK), verstoorde rouw, onverwerkt trauma, PTSS. Wat wij doen is mensen de hoop terug geven dat het echt mogelijk is zich te bevrijden uit alle emotionele lijden. En we geven niet alleen de hoop terug, we laten ze ook zien dat het echt kán. We leren hen hoe ze dat zelf kunnen doen. En het goede nieuws is dat dat instrument niet eens ingewikkeld is, dat iedereen het kan leren. Een instrument dat je vervolgens de rest van je leven in je achterzak kunt steken en kunt gebruiken wanneer jij het zelf nodig hebt. Hierdoor word je dus niet afhankelijk van allerlei therapeuten of coaches of wat nog meer. Zo simpel is het.
  Mens en Kunst
 • Kletsen met een buddy over scheiding

  Kletsen met een buddy over scheiding

   Zonder verwijzing 
  Leeg je hoofd, lucht je hart! Over- leven met gescheiden ouders? Je kunt praten met buddy's die ooit in dezelfde situatie zaten en veel wijze raad voor je hebben. Op het forum vind je ruim 3500 vragen en antwoorden van andere kinderen met gescheiden ouders.
  Villa Pinedo
 • Voorlichting aan ouders en onderwijs, gastles, lezing, inspiratiesessie

  Voorlichting aan ouders en onderwijs, gastles, lezing, inspiratiesessie

   Zonder verwijzing 
  WAT JE NIET KENT, HERKEN JE NIET Door het camoufleren van kwetsbaarheden (behorende bij autisme) kan het lijken dat er niets aan de hand is met je kind. Onder de oppervlakte kan er echter sprake zijn van spanning, angst en somberheid. Autisme en de bijbehorende ondersteuningsbehoeften op tijd (h)erkennen is in het belang van het welzijn van je kind. Vooral door het goed kunnen aanpassen is dit bij meisjes, in tegenstelling tot bij de meeste jongens, vaak heel lastig. KWETSBAARHEDEN ZIEN Niet onnodig alarmeren, wel tijdig signaleren! Verborgen autisme kan leiden tot (complexe) psychische problematiek zoals bijvoorbeeld eetstoornissen, borderline, depressie en emotieregulatieproblemen. Om dit te voorkomen is inzicht in kwetsbaarheden noodzakelijk. Door als ouders tijdig passende ondersteuning te bieden, kan je kind pas echt in haar kracht komen te staan zonder dat kwetsbaarheden de overhand krijgen.  Onderliggend kan het volgende een rol spelen bij jouw kind met een (ogenschijnlijk) normale ontwikkeling: angst en somberheid, onwetendheid over wat ze werkelijk nodig heeft, een gevoel van onveiligheid, gebrek aan (zelf)vertrouwen, onvoldoende gevoel van verbondenheid.
  Stichting Als je het niet ziet
 • Huiswerkbegeleiding, bijles, examentraining

  Huiswerkbegeleiding, bijles, examentraining

   Zonder verwijzing 
  Als toegepast psycholoog bied ik leerlingen, scholieren en studenten van de basisschool, het voortgezet en hoger onderwijs net even dat steuntje in de rug dat zij soms nodig hebben als het op school niet (meer) gaat zoals ze dat willen. 
  Walter Wildhagen, studiebegeleiding
 • Speltherapie bij slaapproblemen, eetproblemen, bedplassen, onverklaarbare buikpijn, hoofdpijn

  Speltherapie bij slaapproblemen, eetproblemen, bedplassen, onverklaarbare buikpijn, hoofdpijn

   Zonder verwijzing 
  Bij de Vlinder Speltherapie kan een kind spelend vertellen waar het mee worstelt, zonder het gevoel te hebben in behandeling te zijn. Niet het probleem, maar het kind staat centraal. Tijdens de therapie kan het kind gevoelens gaan herkennen en ermee leren omgaan.  Ook bij het verwerken van ingrijpende ervaringen kan speltherapie helpen: Het verlies van een dierbaar persoon Een echtscheiding Slachtoffer of getuige zijn van seksueel misbruik, mishandeling of geweld Verandering in de gezinssituatie, geboorte baby, uithuisplaatsing of adoptie Het hebben van een handicap of psychiatrische problematiek van het kind zelf of een gezinslid Nare gebeurtenissen zoals een ongeluk, oorlog of pesten Langdurige ziekte, ziekenhuisopname van het kind zelf of een gezinslid Hechtingsproblematiek, zoals verlatingsangst, vermijden of juist overmatig vastklampen  
  De Vlinder Speltherapie
 • Leuke ideeën mee waarmaken

  Leuke ideeën mee waarmaken

   Zonder verwijzing 
  'Jouw' dorp een fijnere plek! We helpen je verder of we zoeken samen naar andere hulp. Maar we doen meer dan dat! Wij maken samen met jou en je dorpsgenoten van ‘ons dorp’ een fijnere plek, waarin we meer naar elkaar omkijken en elkaar helpen. Heb jij een leuk idee? Dan brengen wij je in contact met mensen die je daarmee kunnen helpen. Neem gerust contact op!
  Dorpsteam Gilze en Rijen
 • Leefstijlcoaching

  Leefstijlcoaching

   Zonder verwijzing 
  Ik geloof niet in diëten en ik geloof al helemaal niet in symptoombestrijding. Ik geloof wél in leefstijlverandering! Ik kijk naar het individu, dus naar jouw IK. Ik werk niet vanuit één visie of concept. Nee, ik neem steeds de drie pijlers Food, Move & Mind mee in mijn begeleiding. Mijn methode is geen ‘quick fix’. Ik leer ik je een leefstijl aan te nemen die bij jouw IK hoort. Ik help jou de werking tussen lichaam en brein te gaan begrijpen. Ben je eigen medicijn!  
  Praktijk IK!
 • Trainings- en coachings aanbod voor zelfstandigen en/of functionarissen

  Trainings- en coachings aanbod voor zelfstandigen en/of functionarissen

   Zonder verwijzing 
  Trainings- en coachings aanbod voor zelfstandigen en/of functionarissen binnen organisaties. Zij die binnen gezondheidszorg, welzijnsorganisaties, onderwijs, bedrijfsleven  direct te maken krijgen met rouw en verlies.  Psychologen, bejaardenverzorgers, politieagenten, verpleegkundigen, coaches, docenten, managers, personeelsfunctionarissen etc.
  De Praktijk, Verlies en Rouw
 • Fysieke en Mentale Weerbaarheidstraining voor jongeren / agressie- en conflicthantering

  Fysieke en Mentale Weerbaarheidstraining voor jongeren / agressie- en conflicthantering

   Zonder verwijzing 
  Ik mag er zijn, want ik doe ertoe! Hoe word ik weerbaarder? De jongere van vandaag heeft het er maar druk mee: al die zaken die zijn aandacht opeisen. Vrienden, nieuwtjes, spelletjes, je kunt er aardig je tijd mee vullen. Maar de jongere houdt zich ook bezig met het managen van zijn zelfbeeld en van de verwachtingen die anderen van hem hebben. En ondertussen wordt van hem ook nog eens verwacht dat hij z’n best doet op school. In de kakofonie van geluiden en invloeden wordt van jongeren verwacht dat ze op een gezonde manier opgroeien in de richting van volwassenheid. Maar hoe leren zij om gezonde keuzes te maken? En wat is daar allemaal voor nodig? Welke factoren dragen eraan bij dat jongeren hun (psychische en sociale) weerbaarheid vergroten, zodat zij het leven op een goede, gezonde wijze aankunnen? Iedereen is weleens boos. Sommige jongeren zijn echter zo vaak boos of zelfs agressief dat ze zichzelf of hun omgeving hiermee schade berokkenen. Dan is het verstandig om iets met je boosheid te doen.
  Safeway Opleidingen en Trainingen