Hulp bij crisissituaties en bij verward gedrag
Crisis Interventie Team
  Zonder verwijzing 
Locatie
Rijen

Crisis Interventie Team

Het regionale Crisis Interventie Team (CIT) biedt 24 u per dag hulp - tel 0800-8013- bij crisissituaties en verward gedrag. Het gaat om acute situaties die niet levensbedreigend zijn zoals huiselijk geweld, verwaarlozing of ernstige...

Bedrijfsprofiel

Hulp bij crisissituaties en bij verward gedrag

Het regionale Crisis Interventie Team (CIT) biedt 24 uur per dag hulp bij crisissituaties en bij verward gedrag. Bij een crisis gaat het om acute situaties die niet kunnen wachten tot de volgende dag, maar niet levensbedreigend zijn. Denk bijvoorbeeld aan huiselijk geweld, verwaarlozing of ernstige conflicten. Is er wel sprake van een levensbedreigende situatie? Bel dan 112.

Het doel van het CIT is om zo snel mogelijk de juiste opvang, zorg en ondersteuning te bieden, zodat er weer rust en veiligheid is. 

Samenwerking

Het team bestaat uit professionals van Jeugdbescherming Brabant, Veilig Thuis, GGz Breburg, Amarant Groep en Sterk Huis. Samen hebben ze alle expertise in huis om een goede beoordeling van de situatie te maken.

Laatst bijgewerkt: 30-06-2020

  Zonder verwijzing 

Om dit product te gebruiken neem je rechtstreeks contact op met de aanbieder van het product, zonder tussenkomst van de gemeente.

Specificaties

Soort aanbod
  Zonder verwijzing 
Productcode
Vestigingen   Crisis Interventie Team Raadhuisplein 1, 5121JX Rijen
Locatie ondersteuning Ondersteuning op locatie en Thuis/ambulant
Leefgebieden Veiligheid, Huiselijke relaties en Geestelijke gezondheid

Locaties

Deze dienst is beschikbaar op de volgende locatie:
Rijen 
  Onderaannemer
Crisis Interventie Team
Raadhuisplein 1, 5121JX Rijen
Bereikbaar: werkdagen en weekend

Ervaringen

Er zijn op dit moment nog geen ervaringen verzameld.