Lotgenotencontacten, individuele coaching - Lokaal Steunpunt Mantelzorg
Lokaal Steunpunt Mantelzorg
  Zonder verwijzing 

Lotgenotencontacten, individuele coaching - Lokaal Steunpunt Mantelzorg

Wat is het Lokaal Steunpunt Mantelzorg (LSM) Gilze en Rijen

Het doel van het LSM is het begeleiden van mantelzorgers, verlenen van respijtzorg* door onze vrijwilligers en het organiseren van thematische en ontspannende lotgenotencontacten. 

*Respijtzorg betekent dat in overleg de zorg die de mantelzorger verleent voor enkele uren per week door een vrijwilliger wordt overgenomen, waarmee de mantelzorger wordt ontlast.

Daarnaast zijn er drie professionele mantelzorgconsulenten die het persoonlijke en vertrouwde contact onderhouden met alle mantelzorgers. 

Het LSM zet zich in voor volwassen mantelzorgers, én voor jonge mantelzorgers (6-24 jaar). 

  • Voor wie is het bedoeld?

Je bent mantelzorger als je als volwassene zorgt voor iemand (familie, buren of vrienden), die door problemen met de gezondheid of ouderdom hulp nodig hebben. Dit doe je 8 uur per week of meer en langer dan drie maanden. 

Je bent een jonge mantelzorger als je tussen de 6 en 24 jaar bent en zorgtaken verricht voor een gezinslid dat langdurig ziek is, verslaafd is, of in de gevangenis verblijft. Dit kan dus betrekking hebben op ouders, broers, zussen of een ander familielid die bij je woont zoals een opa of oma. Ook ben je een jonge mantelzorger als je je zorgen maakt om je thuissituatie of als je zorg mist waardoor je problemen kunt ervaren in je ontwikkeling.

De mantelzorgconsulenten die specifiek gericht zijn op de ‘volwassen mantelzorger’ komen op afspraak bij de mantelzorgers op intake, geven advies en informatie en begeleiden individuele trajecten. Het LSM organiseert daarnaast ook informatieve bijeenkomsten, leuke uitjes met andere mantelzorgers, de dag van de mantelzorg en respijtzorg. 

Mantelzorgconsulente gericht op de jonge mantelzorger

De mantelzorgconsulente specifiek gericht op de ‘jonge mantelzorger’ is het eerste contact voor de jonge mantelzorgers, hun omgeving en netwerkpartners. Zij laat zichzelf vooral zien op vindplaatsen van kinderen en jongeren, zoals evenementen, scholen, (sport)verenigingen, maar ook door zichzelf bekend te maken onder het netwerk dat er is in Gilze en Rijen en door aanwezig te zijn bij o.a. activiteiten en (voorlichtings-)bijeenkomsten. Met hen wil ze nagaan wat de jonge mantelzorgers willen. Dit kunnen activiteiten zijn, maar ook lotgenotencontacten, of individuele coaching. 

 

Laatst bijgewerkt: 12-11-2019

  Zonder verwijzing 

Om dit product te gebruiken neem je rechtstreeks contact op met de aanbieder van het product, zonder tussenkomst van de gemeente.

Specificaties

Soort aanbod
  Zonder verwijzing 
Productcode
Vestigingen   Lokaal Steunpunt Mantelzorg Rembrandtlaan 50, 5121WL Rijen
Locatie ondersteuning Thuis/ambulant
Leefgebieden Mantelzorg en Vrije tijd/ontspanning

Locaties

Deze dienst is beschikbaar op de volgende locatie:

Rijen (Lokaal Steunpunt Mantelzorg)
  Hoofdvestiging
Rembrandtlaan 50
5121WL Rijen
 Beschrijving
06 30858182 (van maandag t/m donderdag)
Bereikbaar: werkdagen
Routebeschrijving