Bekijk 18 diensten

 • Muziekschool Plus

  Muziekschool Plus

   Zonder verwijzing 
  Voor reguliere muzieklessen en muzieklessen aan kinderen en volwassenen met een bijzondere eigenschap, zoals autisme of ADHD. Methode die gebruikt wordt stimuleert op muzikaal, verstandelijk, emotioneel, coördinatorisch en sociaal gebied. Organisatiebeschrijving Heb jij een passie voor muziek en/of zang? Volg dan je muzikale droom bij Muziekschool Plus! Eigenaresse Wilma van der Draaij laat iedereen schitteren op het podium! Ze geeft reguliere muzieklessen, maar ook muzieklessen aan kinderen en volwassenen met een bijzondere eigenschap, zoals autisme of ADHD. Haar lessen gaan namelijk verder dan alleen het leren bespelen van een instrument. Wilma heeft een eigen methode ontwikkeld, waarmee ze kinderen en volwassenen stimuleert op muzikaal, verstandelijk, emotioneel, coördinatorisch en sociaal gebied. Doelgroep Diverse onderzoeken tonen aan dat mensen met een vorm van autisme of andere ontwikkelings- of gedragsproblemen baat kunnen hebben bij muziek in hun behandeling. Muziek kan grote invloed hebben op de hersenen en hun ontwikkeling. De toepassing van muziek zou daarom het effect van een behandeling kunnen vergroten, aldus professor klinische neuropsychologie Erik Scherder van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Bron: Daarnaast is muziek maken leuk en ontspannend. Bovendien organiseert Wilma iedere twee jaar ‘Cantus Autismus’ (muzikant met autisme). Dit is inmiddels een bekend optreden in de omgeving van de gemeente Gilze Rijen waar veel van haar leerlingen aan deelnemen, begeleid door vele andere ervaren muzikanten.
  Muziekschool Plus
 • Allerlei vormen van hulpverlening

  Allerlei vormen van hulpverlening

   Zonder verwijzing 
  Kom je er zelf even niet uit? Het Dorpsteam Gilze en Rijen staat voor je klaar. Wij helpen je graag met vragen over geldzaken, wonen, opvoeding, dagbesteding, vervoer, werk of onderwijs. In het Dorpsteam werken professionals van IMW regio Tilburg, MEE West-Brabant en ContourdeTwern. Samen zoeken we een oplossing. Onze ondersteuning is gratis. Bel ons gerust of loop even binnen. Kijk voor de inlooplocaties en voor de openingstijden op onze website.
  Dorpsteam Gilze en Rijen
 • Scriptiebegeleiding, coaching, studiekeuzeadvies, procesbegeleiding, plannen en organiseren

  Scriptiebegeleiding, coaching, studiekeuzeadvies, procesbegeleiding, plannen en organiseren

   Zonder verwijzing 
  Als het op school niet (meer) gaat zoals je dat zou willen. Walter Wildhagen geeft leerlingen, scholieren en studenten een steuntje in de rug dat zij soms nodig hebben. 
  Walter Wildhagen, studiebegeleiding
 • Voorlichting aan ouders en onderwijs, gastles, lezing, inspiratiesessie

  Voorlichting aan ouders en onderwijs, gastles, lezing, inspiratiesessie

   Zonder verwijzing 
  WAT JE NIET KENT, HERKEN JE NIET Door het camoufleren van kwetsbaarheden (behorende bij autisme) kan het lijken dat er niets aan de hand is met je kind. Onder de oppervlakte kan er echter sprake zijn van spanning, angst en somberheid. Autisme en de bijbehorende ondersteuningsbehoeften op tijd (h)erkennen is in het belang van het welzijn van je kind. Vooral door het goed kunnen aanpassen is dit bij meisjes, in tegenstelling tot bij de meeste jongens, vaak heel lastig. KWETSBAARHEDEN ZIEN Niet onnodig alarmeren, wel tijdig signaleren! Verborgen autisme kan leiden tot (complexe) psychische problematiek zoals bijvoorbeeld eetstoornissen, borderline, depressie en emotieregulatieproblemen. Om dit te voorkomen is inzicht in kwetsbaarheden noodzakelijk. Door als ouders tijdig passende ondersteuning te bieden, kan je kind pas echt in haar kracht komen te staan zonder dat kwetsbaarheden de overhand krijgen.  Onderliggend kan het volgende een rol spelen bij jouw kind met een (ogenschijnlijk) normale ontwikkeling: angst en somberheid, onwetendheid over wat ze werkelijk nodig heeft, een gevoel van onveiligheid, gebrek aan (zelf)vertrouwen, onvoldoende gevoel van verbondenheid.
  Stichting Als je het niet ziet
 • Huiswerkbegeleiding, bijles, examentraining

  Huiswerkbegeleiding, bijles, examentraining

   Zonder verwijzing 
  Als toegepast psycholoog bied ik leerlingen, scholieren en studenten van de basisschool, het voortgezet en hoger onderwijs net even dat steuntje in de rug dat zij soms nodig hebben als het op school niet (meer) gaat zoals ze dat willen. 
  Walter Wildhagen, studiebegeleiding
 • Leuke ideeën mee waarmaken

  Leuke ideeën mee waarmaken

   Zonder verwijzing 
  'Jouw' dorp een fijnere plek! We helpen je verder of we zoeken samen naar andere hulp. Maar we doen meer dan dat! Wij maken samen met jou en je dorpsgenoten van ‘ons dorp’ een fijnere plek, waarin we meer naar elkaar omkijken en elkaar helpen. Heb jij een leuk idee? Dan brengen wij je in contact met mensen die je daarmee kunnen helpen. Neem gerust contact op!
  Dorpsteam Gilze en Rijen
 • Praktische hulp (schoolkosten, fiets, laptop) zodat jouw kind kan meedoen

  Praktische hulp (schoolkosten, fiets, laptop) zodat jouw kind kan meedoen

   Zonder verwijzing 
  Stichting Leergeld biedt praktische hulp zodat kinderen mee kunnen doen. Want nu meedoen is straks meetellen! Ouders kunnen een aanvraag indienen als zij moeite hebben met het betalen van schoolkosten. Je kunt hierbij denken aan het betalen van een schoolreis, schoolkamp, buitenlandse schoolreis, een laptop of fiets. We werken nauw samen met het Jeugdfonds Sport en Cultuur en Stichting Jarige Job. Zodat geen enkel kind aan de zijlijn hoeft te staan.
  Stichting Leergeld West-Brabant Oost
 • Spelenderwijs leren voor basisschool

  Spelenderwijs leren voor basisschool

   Zonder verwijzing 
  Verschil met kinderdagverblijf Waar kinderen op het kinderdagverblijf in een groep zitten met wisselende leeftijden en groepssamenstelling, zitten kinderen op de peuterspeelgroep in steeds dezelfde groep met kinderen in de leeftijd tussen de 2 en 4 jaar. Dit maakt een verschil voor het programma dat zij krijgen aangeboden. Op het kinderdagverblijf ​is de insteek spelenderwijs ontwikkelen als vervanging van thuis. Op een peuterspeelgroep is het spelenderwijs ontwikkelen ter voorbereiding op de basisschool. Dagdelen Een peuter komt minimaal 2 vaste dagdelen van 4 uur per week (dus totaal 8 uur per week) en zit in een groep met maximaal 15 leeftijdsgenootjes. De aangeboden dagdeelcombinaties zijn per locatie verschillend.
  Stichting Muzerij
 • Taalhuis

  Taalhuis

   Zonder verwijzing 
  Een Taalhuis is een laagdrempelige locatie in de gemeente waar je terecht kan wanneer je moeite hebt met basisvaardigheden; lezen, schrijven rekenen of werken met de computer. Je kunt hier informatie krijgen over (digi)taalactiviteiten en andere activiteiten die gericht zijn op het verkrijgen van deze basisvaardigheden. Er wordt dan samen gekeken naar de vraag en het aanbod wat bij iemand past. Als er geen passend aanbod is wordt er gekeken welk aanbod we kunnen creëren. In Nederland is 1 op de 6 mensen moeite met de basisvaardigheden. Voor deze mensen is het bijvoorbeeld moeilijk om zelf de bijsluiter van de medicijnen te lezen, de bus te nemen, de (klein) kinderen voor te lezen, whatsapp te gebruiken, rekeningen te betalen, mails te schrijven en de krant te lezen. Vaak kunnen mensen heel goed verbergen dat ze moeite hebben met de basisvaardigheden en lukt het hun om samen met mensen in hun omgeving te functioneren. Wanneer dit netwerk veranderd/wegvalt dan lukt het hen niet meer om dit te doen. Het doel is om deze mensen meer zelfredzaam te maken. Iedereen met een taalvraag is welkom en het Taalhuis is gratis.
  Taalhuis
 • Het Praathuis

  Het Praathuis

   Zonder verwijzing 
  Het Praathuis is een fijne plek om beter Nederlands te leren spreken. Daarnaast is het een goede plek om nieuwe mensen te ontmoeten, je sociale kring te verbreden en vriendschappen te sluiten. Je ontmoet er elke week mensen van allerlei nationaliteiten. Samen wordt er Nederlands gesproken. Er zijn Nederlandse taalvrijwilligers om te helpen. Iedereen die moeite heeft met het spreken van Nederlands, is van harte welkom.  Kijk voor meer informatie op E-mail: Telefoon:
  VIPvoorelkaar
 • Bijles en Remedial Teaching

  Bijles en Remedial Teaching

   Zonder verwijzing 
  De diepte in kunnen gaan met een leerling, in alle rust. Het is mooi om te zien wat kinderen dan zelf kunnen bereiken. Vanuit die optiek is het idee ontstaan om bijles te geven aan basisschoolleerlingen.
  Puik Bijles Gilze
 • School

  School

   Zonder verwijzing 
  Basisonderwijs en voorgezet onderwijs De meeste kinderen vinden het leuk om naar school te gaan. Maar wat als uw kind het op school niet naar zijn zin heeft? Omdat hij of zij geen vrienden hebt, gepest wordt of niet goed in z’n vel zit? Of omdat er thuis problemen zijn. Bijvoorbeeld relatieproblemen, problemen met huisvesting, echtscheiding en/of financiële problemen. De schoolmaatschappelijk werkers van IMW helpen u en uw kind bij deze problemen. Zij kijken samen met u welke hulp het meest passend is. Indien wenselijk, verwijzen zij u naar de juiste instantie en begeleiden u daarbij. Hulp van het schoolmaatschappelijk werk is gratis en vertrouwelijk. Wilt u weten of er bij uw kind op school een schoolmaatschappelijk werker is? Informeer dan bij de desbetreffende school of neem contact met op met het Dorpsteam.  MBO Ook op de MBO-scholen werken schoolmaatschappelijk werkers. Zit je niet lekker in je vel, of heb je thuis of op school problemen? Soms helpt het om er over te praten met een schoolmaatschappelijk werker. Hij of zij kan je advies geven en samen met jou op zoek gaan naar een oplossing. Hierbij gaan we uit van jouw eigen mogelijkheden. De schoolmaatschappelijk werker kan een schakel zijn tussen jou, je ouders, school en eventuele andere hulpverlening. Wil je een gesprek met een schoolmaatschappelijk werker? Vraag ernaar op jouw school.
  Instituut voor Maatschappelijk Werk (IMW)
 • Passend aanbod bij zorgen rondom ontwikkeling peuter

  Passend aanbod bij zorgen rondom ontwikkeling peuter

   Zonder verwijzing 
  Peuters waar, om welke reden dan ook, zorgen zijn rondom de ontwikkeling van het kind, hebben recht op 2 extra (gratis) dagdelen. Waar op het kinderdagverblijf meestal alleen kindjes zitten waarvan beide ouders werkzaam zijn, is dat op de peuterspeelgroep niet het geval. Ook wanneer er één of beide ouders geen werk heeft/hebben, kunnen zij gebruik maken van de peuterspeelgroep. De hoogte van de ouderbijdrage is inkomensafhankelijk.
  Stichting Muzerij
 • Persoonlijke ontwikkeling

  Persoonlijke ontwikkeling

   Zonder verwijzing 
  Ben je tussen de 10-20 jaar? Dan kan jongerencoach Natasja jou helpen om een (nog) fijner leven te hebben.  Er komt nu veel op je af. Je moet je best doen op school en daarnaast heb je te maken met veel nieuwe dingen. Dit kan zorgen voor teleurstellingen en zelfs twijfel of angst. Als dat nodig is coacht Natasja ook jouw ouders.   
  More Happy Jongerencoaching
 • Taal Verbindt

  Taal Verbindt

   Zonder verwijzing 
  Taal Verbindt helpt mensen die Nederlands willen leren als tweede taal. Niet in een klaslokaal, maar op een informele en persoonlijke wijze. Hoe? Samen met een taalmaatje! Een taalmaatjes is een vrijwilliger die, gedurende een periode van minimaal 6 maanden, wordt gekoppeld aan een hulpvrager. Samen spreek je af welke doelen je wilt bereiken en hoe je dat gaat aanpakken. Wekelijks spreek je een uurtje af. In een prettige sfeer wordt er zo gewerkt aan het vergroten van de taalvaardigheid. Thuis of in de bieb, wandelend, sportend of koffie drinkend op een terras. Lekker informeel en laagdrempelig. Kijk voor meer informatie op Telefoon: 
  VIPvoorelkaar