School
Instituut voor Maatschappelijk Werk (IMW)
  Zonder verwijzing 
Locatie
Rijen

Instituut voor Maatschappelijk Werk (IMW)

Het IMW is een organisatie waar professionals werken met ieder hun eigen aandachtsgebied en expertise op het gebied van maatschappelijk werk en schuldhulpverlening. Wij helpen kinderen, jongeren en volwassenen in de gemeente Gilze en Rijen

Bedrijfsprofiel

School

De meeste kinderen vinden het leuk om naar school te gaan. Maar wat als uw kind het op school niet naar zijn zin heeft? Omdat hij of zij geen vrienden hebt, gepest wordt of niet goed in z’n vel zit? Of omdat er thuis problemen zijn. Bijvoorbeeld relatieproblemen, problemen met huisvesting, echtscheiding en/of financiële problemen.

De schoolmaatschappelijk werkers van het IMW helpen u en uw kind bij deze problemen. Zij kijken samen met u welke hulp het meest passend is. Indien wenselijk, verwijzen zij u naar de juiste instantie en begeleiden u daarbij. Hulp van het schoolmaatschappelijk werk is gratis en vertrouwelijk.

MBO
Ook binnen de MBO-scholen zijn schoolmaatschappelijk werkers actief. Het kan voorkomen dat je motivatie voor je studie onder druk komt te staan door persoonlijke problemen. In dat geval gaat de schoolmaatschappelijk werker, samen met jou, op zoek naar een oplossing. Hierbij gaan we uit van jouw eigen mogelijkheden. De schoolmaatschappelijk werker kan een adviserende schakel zijn tussen jou, school, je ouders en eventuele externe hulpverlening.

 

Basis- en voortgezet onderwijs
Schoolmaatschappelijk werk is een aanvulling op de zorg die de school al aan de leerlingen biedt. De leerling staat centraal, maar als het nodig is worden ook ouders en/of docenten erbij betrokken. Op verschillende scholen in Tilburg en omgeving bieden onze schoolmaatschappelijk werkers hulp aan leerlingen of ouders met psychosociale problemen. Zowel in het basis- en voortgezet onderwijs.

Wilt u weten of er bij uw kind op school een schoolmaatschappelijk werker van het IMW is? Informeer dan bij de desbetreffende school of neem contact met ons op.

U kunt bij het IMW ook terecht met vragen zoals:

  • Ik heb schoolkosten, kan ik aanspraak maken of een vergoeding in de kosten?
  • Ik studeer en ik heb opvang nodig voor mijn kinderen, hoe betaal ik de kinderopvang?
  • Wanneer ontvang ik Studiefinanciering?
Laatst bijgewerkt: 22-08-2019

  Zonder verwijzing 

Om dit product te gebruiken neem je rechtstreeks contact op met de aanbieder van het product, zonder tussenkomst van de gemeente.

Specificaties

Soort aanbod
  Zonder verwijzing 
Productcode
Vestigingen   Instituut Maatschappelijk Werk (IMW Antoinette Nijhoffstraat 15, 5122BV Rijen
Locatie ondersteuning Ondersteuning op locatie
Leefgebieden

Locaties

Deze dienst is beschikbaar op de volgende locatie:
Rijen 
  Nevenvestiging
Instituut Maatschappelijk Werk (IMW
Antoinette Nijhoffstraat 15, 5122BV Rijen
Bereikbaar: werkdagen

Ervaringen

Er zijn op dit moment nog geen ervaringen verzameld.