Alle antwoorden op veelgestelde vragen

Hoe kom ik in aanmerking voor ondersteuning?

Vanwege een beperking, chronische ziekte of ouderdom is het denkbaar dat u of iemand die u kent bepaalde zaken niet meer alleen kan. 

U heeft hulpmiddelen of ondersteuning nodig. We willen er graag voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Daarom kunt u zorg en/of ondersteuning aanvragen op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). U kunt op basis van deze wet ook bijvoorbeeld beschermd wonen aanvragen, dagbesteding of  een kortdurend verblijf in een zorginstelling.