Bekijk 54 organisaties in het sociaal domein

 • Theek 5

  Theek 5

    Zonder verwijzing 
  Theek 5 is een broedplaats voor kennis en talent. Het is niet alleen een gebouw om boeken te lenen, maar een plek om je kennis en talenten te ontwikkelen. 
 • Lokaal Steunpunt Mantelzorg

  Lokaal Steunpunt Mantelzorg

    Zonder verwijzing 
  Vrijwilligers van LSM begeleiden mantelzorgers, verlenen respijtzorg* en organiseren thematische en ontspannende lotgenotencontacten. Er zijn...
 • Villa Pinedo

  Villa Pinedo

    Zonder verwijzing 
  Dé plek voor kinderen van gescheiden ouders. Voor advies, informatie, hulp en antwoord op al je vragen.
 • De Vlinder Speltherapie

  De Vlinder Speltherapie

    Zonder verwijzing 
  Bij de Vlinder Speltherapie kan een kind spelend vertellen waar het mee worstelt, zonder het gevoel te hebben in behandeling te zijn. Niet het probleem, de schoolprestatie of de...
 • R-Newt

  R-Newt

    Zonder verwijzing 
  Het bijzondere talent dat iedere jongere heeft, is de basis van waaruit R-Newt werkt. Wij helpen de jongere het te ontdekken en te ontwikkelen, in plaats van te focussen op wat...
 • Speel-o-theek 't TREINTJE

  Speel-o-theek 't TREINTJE

    Zonder verwijzing 
  De speel-o-theek is een uitleencentrum voor speelgoed met als doel het uitlenen van goed en verantwoord speelgoed aan kinderen. Speel-o-theek ’t TREINTJE kan een...
 • MuziekschoolPlus!

  MuziekschoolPlus!

    Zonder verwijzing 
  Reguliere muzieklessen en muzieklessen aan kinderen en volwassenen met een bijzondere eigenschap, zoals autisme of ADHD. Methode die gebruikt wordt stimuleert op muzikaal,...
 • Uitzicht na verlies

  Uitzicht na verlies

    Zonder verwijzing 
  Monique Munster begeleidt mensen die vastgelopen zijn door een verlies op het gebied van gezondheid, werk, relatie, zelfvertrouwen, geboorteland, kinderwens of een dierbaar persoon
 • Stichting De Grobbebollen

  Stichting De Grobbebollen

    Zonder verwijzing 
  Stichting De Grobbebollen organiseert vanaf 1973 een tweewekelijkse clubavond voor mensen met een verstandelijke beperking in De Boodschap in Rijen.  
 • Gemeente Gilze en Rijen

  Gemeente Gilze en Rijen

    Zonder verwijzing 
  Voor zorg en jeugdhulp waar de gemeente Gilze en Rijen je (de weg naar) ondersteuning biedt.
 • Veilig Thuis Midden Brabant

  Veilig Thuis Midden Brabant

    Zonder verwijzing 
  Veilig Thuis Midden-Brabant is het expertisecentrum voor geweld in afhankelijkheidsrelaties. Dat wil zeggen dat we volop kennis hebben van huiselijk geweld, kindermishandeling,...
 • Instituut voor Maatschappelijk Werk (IMW)

  Instituut voor Maatschappelijk Werk (IMW)

    Zonder verwijzing 
  Het IMW is een organisatie waar professionals werken met ieder hun eigen aandachtsgebied en expertise op het gebied van maatschappelijk werk en schuldhulpverlening. Wij helpen...
 • Stichting Dagactiviteit VoorMekaar!

  Stichting Dagactiviteit VoorMekaar!

    Zonder verwijzing 
  Een vrijwilligersorganisatie die kwetsbare, minder mobiele senioren met vaak een klein netwerk in contact brengt met andere mensen om hun netwerk te vergroten.
 • De Zonnebloem

  De Zonnebloem

    Zonder verwijzing 
  De Zonnebloem zetten alles op alles om mensen met een lichamelijke beperking een onvergetelijke dag te bezorgen.  We vinden het belangrijk dat iedereen volop kan meedoen en...
 • MEE West Brabant

  MEE West Brabant

    Zonder verwijzing 
  Expert voor mensen met een beperking en hun omgeving. Voor informatie, advies en ondersteuning aan iedereen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking,...