Stichting Als je het niet ziet
Stichting Als je het niet ziet
  Zonder verwijzing 
Locatie Tilburg

Zuilichemstraat 53, 5036ZA Tilburg

  06 42852639
  Bereikbaar: werkdagen

Stichting Als je het niet ziet

DOEL: WELZIJN VAN JE KIND

Autisme en de bijbehorende ondersteuningsbehoeften op tijd (h)erkennen. Vooral door het goed kunnen camoufleren en aanpassen is dit bij meisjes, in tegenstelling tot bij de meeste jongens, vaak heel lastig.

Verborgen autisme kan leiden tot (complexe) psychische problematiek zoals bijvoorbeeld eetstoornissen, borderline, depressie en emotieregulatieproblemen. In het belang van het welzijn van je kind is (h)erkenning van kwetsbaarheden noodzakelijk om op tijd passende ondersteuning te kunnen bieden. Dan kan je kind pas echt in haar kracht komen te staan zonder dat kwetsbaarheden de overhand krijgen.

Onderliggend kan het volgende een rol spelen bij jouw kind met een (ogenschijnlijk) normale ontwikkeling:

  • angst en somberheid,
  • onwetendheid over wat ze werkelijk nodig heeft,
  • een gevoel van onveiligheid,
  • gebrek aan (zelf)vertrouwen,
  • onvoldoende gevoel van verbondenheid.

 

HOE?

Niet onnodig alarmeren, wel tijdig signaleren!

Stichting Als je het niet ziet wil met voorlichting ouders en kinderen informeren en bewustwording creëren over hoe deze kwetsbaarheden tijdig te herkennen (ouders en kind) en te delen (kind). Wat heeft mijn kind nodig? Hoe kom ik daarachter? Wat moet ik daarvoor doen (en laten)?

Antwoorden op dit soort vragen en praktische tips helpen om tijdig in te zien welke, soms afwijkende, ondersteuningsbehoeften jouw kind nodig heeft.

 

Bondgenoot van:

OUDERWIJZER, STORM, SAMENSTÉRKBRABANT, IKBENOPEN

 

Laatst bijgewerkt: 10-02-2021

Specificaties

KvK 77764765
AGB WMO
AGB Jeugd
Telefoonnummer onbekend
Website  www.alsjehetnietziet.nl 
Aantal werknemers
  0-10
Specialisten
Leefgebieden Onderwijs en opvoeden, Gezin en opvoeden en Geestelijke gezondheid

Locaties

Diensten van deze organisatie zijn beschikbaar op de volgende locatie:
Tilburg 
  Hoofdvestiging
Stichting Als je het niet ziet
Zuilichemstraat 53, 5036ZA Tilburg
Bereikbaar: werkdagen

Ervaringen

Er zijn op dit moment nog geen ervaringen verzameld.